Projekt Tango 2: Konwersja technologiczna stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach

Projekt Tango 2 zatytułowany: „Konwersja technologiczna stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach” realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2020 r.

Projekt obejmuje realizację:
Fazy K od 01.02.2017 do 31.01.2018
Fazy B+R 01.02.2018 do 31.01.2020
Czas realizacji projektu: 36 miesięcy

Kierownik projektu: dr hab. inż. Zenon Pirowski, prof. IOd.

Wykonawca: Instytut Odlewnictwa

Kwota dofinansowania wynosi: 1 150 000 PLN
Faza K: 150 000 PLN
FAZA B+R: 1 000 000 PLN